Pàgines

dimarts, 4 febrer de 2014

Sublime Text builds per LaTeX

Si sou afeccionats a l'editor Sublime Text i voleu utilitzar-lo per editar i processar els vostres fitxers LaTeX i amics, vet aquí uns quants Build Systems:

PDFLaTeX

Per processar amb pdflatex creeu un fitxer pdflatex.sublime-build amb aquest contingut:
{
 "shell_cmd": "pdflatex -interaction=nonstopmode $file"
}

ConTeXt

Per processar un fitxer ConTeXt i obtenir-ne un PDF creeu un fitxer context.sublime-build amb aquest contingut:

{
  "shell_cmd": "texexec --pdf --nonstopmode $file"
}

XeLaTeX

Si voleu aprofitar els tipus de lletra OpenType i TrueType precesseu els vostres fitxers LaTeX amb aquest xelatex.sublime-build :
{
  "shell_cmd": "xelatex -interaction=nonstopmode $file"
}

Ah! i Posats a modificar podeu personalitzar les vostres preferències a Preferences.sublime-settings:

// Settings in here override those in "Default/Preferences.sublime-settings",
// and are overridden in turn by file type specific settings.
{
  // Show folders in the side bar in bold
  "bold_folder_labels": true,
  // If enabled, will highlight any line with a caret
  "highlight_line": true,
  // Makes tabs with modified files more visible
  "highlight_modified_tabs": true,
  // Set to true to automatically save files when switching to a different file
  // or application
  "save_on_focus_lost": true,
}

diumenge, 15 desembre de 2013

Documents en graella

El paquet grid-system, sistema en graella, permet crear documents complexos amb l'ajut d'una graella

Amb la mateixa idea que es creen pàgines web en format de graella, el paquet grid-system ens permet fer-ho a LaTeX. Es tracta de distribuir a l'espai disponible la informació en cel·les, en forma de nusos o graelles, de manera que amb un cop d'ull es tingui accés a la globalitat del contingut.

És fàcil aconseguir-ho amb els comandaments que ens ofereix el paquet que, bàsicament són dos: fila (row) i nombre de columnes on s'estén la cel·la (cell). La sintaxi és aquesta:

\begin{row}{<nombre de columnes}{<nombre de cel·les>}
    \begin{cell}{<nombre de columnes per on s'estén la cel·la 1>}
      ...%contingut
    \end{cell}
    \begin{cell}{<nombre de columnes per on s'estén la cel·la 2>}
      ...
    \end{cell}
\end{row}

Per exemple, suposem que dividim el full en 3 columnes i a la primera fila hi posem 3 cel·les, una a cada columna, el codi seria:

\begin{row}{3}{3}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 1
    \end{cell}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 2
    \end{cell}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 3
    \end{cell}
\end{row}    

Però ara a la segona fila  la primera cel·la ocupa les columnes 1 i 2:
\begin{row}{3}{2}
    \begin{cell}{2}
    contingut cel·la 1
    \end{cell}
    \begin{cell}{1}
    contingut cel·la 2
    \end{cell}
\end{row}

D'aquesta manera, dividint l'espai en cel·les que formen una graella podem anar omplint-lo de la manera més eficaç possible.

Als documents adjunts podeu veure un exemple en format PDF, on algunes cel·les estan ocupades per imatges i altres per text i al fitxer tex font podeu estudiar-ne el codi per usar-lo de plantilla.

grid.texBaixa
grid.pdf Visualització Baixa

dissabte, 5 octubre de 2013

Presentacions més fàcils amb fancyslides

fancyslides és un intent ben reeixit per facilitar la creació de presentacions de beamer

Les presentacions amb beamer són excel·lents, però tenen un petit inconvenient: cal escriure força codi. Hi ha diferents maneres d'estalviar-nos aquesta feina feixuga, per exemple usant pandoc tal com vàrem veure a l'article De markdown a beamer amb pandoc.

fancyslides és un paquet que també facilita força la creació de presentacions perquè crea diapositives només amb un entorn:

 \begin{frame}

  contingut de la diapo

 \end{frame}

El contingut també  s'inclou amb uns comandaments:
 • \pointedsl{text} Crea un gran punt dins del qual s'hi escriu el text.
 • \framedsl{text} Situa el text dins un gran rectangle.
 • \itemized{\item 1 \item 2 ...\item n} Crea una llista amb n vinyetes.
Es pot triar entre diferents colors per defecte (verd, gris, blau, taronja,...) però se n'hi poden afegir de personalitzats. També es pot afegir una imatge de fons bé per tota la presentació, bé per cada diapositiva, bé per cada secció. La manera és molt senzilla:

  \fbckg{imatge}

on imatge és el nom del fitxer de la imatge sense l'extensió jpg.

Després de treballar amb fancyslides ens adonàrem que s'hi podien afegir algunes millores estètiques. Així que hackejant una mica el codi hem fet alguns canvis a la classe entre els quals podem destacar:
 1. Hem afegit nou comandament \event per incloure a la diapo del títol l'esdeveniment on es fa la presentació.
 2. Hem definit el comandament \opacity per poder canviar l'opacitat de les imatges de fons de les diapostives. Així, per exemple: \newcommand{\opacity}{0.75} fa que les imatges de fons tinguin un 75% d'opacitat.
 3. Hem fet les traduccions dels textos predefinits per les diapositives Fonts i Gràcies.
 4. Hi ha canvis menors en la personalització de la pàgina de títol i de les mides de lletra i alineació del contingut.
Us recomanem que visiteu el lloc amb els fitxers:blank.jpg
Visualització Baixa
Fons de color blanc 3 kb
fancyslides.cls
Baixa
Fitxer de la classe de document modificat per cataLaTeX 4 kb
fancyslides.pdf
Visualització Baixa
Resultat en format PDF 308 kb
fancyslides.tex
Baixa
Document tex font amb la definició dels comandaments de la classe. 3 kb
robin.jpg
Visualització Baixa
Fitxer amb imatge pel fons 284 kb

divendres, 30 agost de 2013

Memoràndums amb texMemocat

Una classe  de documents per crear memoràndums senzills però complets

texMemo és una classe de documents creada per Rob Oakes i publicada al post texMemo: A Simple Memo Class for LaTeX and LyX del seu blog oak-tree. El seu principal avantatge és que és molt senzill d'utilitzar perquè només cal donar les quatre dades bàsiques (destinatari, remetent, tema i data), posar el contingut i deixar que LaTeX s'ocupi de la resta. A més, permet incloure fàcilment un logo que situa a la part superior dreta.

En un primer intent per catalanitzar el paquet ens hem adonat que l'autor no havia pensat en crear els comandaments perquè fos senzill fer una personalització als diferents idiomes. Per això de seguida vàrem veure que calia introduir canvis en aquesta classe de manera que el resultat final fos millor.

En aquest sentit hem canviat els texts fixos originals (To, From, etc) per comandaments que depenent de l'opció d'idioma de la classe automàticament apareguin traduïts (per exemple al català: \textto: Per a, \textfrom: De, etc).

Aprofitant que introduíem opcions a la classe, també hi he introduït alguns paquets que permetran millorar l'aspecte de capçaleres i peus , dels enllaços i d'altres aspectes menors. També hem introduït el títol Memoràndum (amb les traduccions per cadascuna de les tres opcions d'idioma anglès, català i castellà) que proposava l'autor del  post Writing a memo in LaTeX del blog texblog, because LaTeX matters.


test_texMemocat.pdf
Visualització Baixa
Resultat en format PDF 
test_texMemocat.tex
Baixa
Document tex font per estudiar-ne el codi o usar-la de plantilla. 

texMemocat.cls
Baixa
Classe texMemo millorada, adaptada al català i preparada per a fer-ne més traduccions.