Pàgines

diumenge, 1 de gener de 2017

El paquet silence

Finalment he descobert com apagar els advertiments (warnings) que koma-script fa cada cop que, per formatar els títols de seccions, utilitzes el paquet titlesec.

És important fer cas dels avisos que dóna LaTeX quan es processa un document perquè et diu quins errors hi ha (greu!), t'adverteix sobre coses que (potser) pots solucionar i, finalment, t'aconsella sobre canvis en determinats punts del document.

No es poden , per tant, obviar els missatges. Tot i això n'hi ha que són una mica enutjosos, com els que dóna el paquet koma-script quan l'utilitzes simultàniament amb titlesec. Es fa difícil no utilitzar titlesec per la facilitat enorme per formatar els títols de capítols, seccions i altres parts del document. Però a koma  no li agrada i apareix un advertiment que diu:

Class scrbook Warning: Usage of package `titlesec' together
(scrbook)       with a KOMA-Script class is not recommended.
(scrbook)       I'd suggest to use the package only
(scrbook)       if you really need it, because it breaks several
(scrbook)       KOMA-Script features, i.e., option `headings' and
(scrbook)       the extended optional argument of the section
(scrbook)       commands.
(scrbook)       Nevertheless, using requested
(scrbook)       package `titlesec' on input line 282.

Afortunadament ha aparegut el paquet silence que obvia determinats advertiments enutjosos i permet centrar-se en els avisos d'error en el processament de documents.

La manera d'utilitzar-lo és molt senzilla: al preàmbul del document només cal dir quins advertiments volem silenciar. Per exemple:

\RequirePackage{silence}

\WarningFilter{titlesec}{Non standard sectioning command}

\WarningFilter{scrbook}{Activating an ugly workaround}

\WarningFilter{scrreprt}{Usage of package}

\WarningFilter{scrbook}{Usage of package `titlesec' together}

\WarningFilter{scrreprt}{Activating an ugly workaround}


Es pot veure que primer cridem al paquet silence i despŕes diem, pel paquet que volem silenciar (el propi titlesec a la primera línia, o a scrbook o scrreprt) quins avisos volem evitar. Després d'utilitzar-lo un cop, i cansat sempre del mateix repetitiu avís, ja no puc prescindir-ne.

Una gran troballa.

dilluns, 20 de juny de 2016

Texlive

Instal·lació a Ubuntu

1r pas: descarregar l'instal·lador install-tl-ubuntu de https://github.com/scottkosty/install-tl-ubuntu amb l'ordre:
wget https://github.com/scottkosty/install-tl-ubuntu/raw/master/install-tl-ubuntu &&
 chmod +x ./install-tl-ubuntu

2n pas: obrir una línia de comadaments a la carpeta on s'ha desat l'instal·lador i executar-lo amb permisos de sudo:

sudo ./install-tl-ubuntu

El procés d'instal·lació del  paquets és una mica llarg. L'instal·lador primer busca el repositori més ràpid, però tot i això pot arribar a trigar més de mitja hora.

3r pas: gestionar els paquets instal·lats o per instal·lar amb tlmgr que va integrat amb la instal·lació de TeXlive. La documentació pel GUI es pot trobar a:

https://www.tug.org/texlive/doc/tlmgr.html#GUI-FOR-TLMGR

Abans de fer-lo córrer, però, comprovar que es té instal·lat al sistema  el mòdul Perl/Tk, si no hi fos s'instal·la amb Synaptic.

Per executar el GUI de tlmgr cal obrir una línia de comandaments i escriure:

tlmgr --gui

diumenge, 22 de novembre de 2015

Línies de temps amb tikz

Moltes vegades hem d'incloure als nostres documents línies de temps on marcar la progressió d'una sèrie d'accions o els punts més destacats del calendari d'un projecte. Amb tikz i la bilbioteca timeline podem aconseguir unes línies de temps flexibles, personalitzables i molt aclaridores.

Aquesta biblioteca per defecte crea línies de temps amb un nombre deteminat de setmanes, però podem personalitzar-les a qualsevol altre període de temps simplement canviant el valor de la variable timespan={Dia}.

També permet definir 2 variables:

Les fases, consisteixen en cercles acolorits que se situen al llarg de la línia de temps.
\phase{between week=n and (n+1) in despl,involvement degree=rcm,phase color=blue}
on
despl= desplaçament: 0.5 just al mig de les dues setmanes, 0 cap a l'esquerra, 1 a la dreta
r= radi de la fase en cm.
Per exemple: \phase{between week=1 and 2 in 0.5,involvement degree=3cm}

El centre de les fases es pot desplaçar entre un valor i l'altre amb un offset de 0 a 1, i si el volem just al mig posem 0.5 com a l'exemple.

Les fites (milestones) són les etiquetes que podem posar sobre o sota les fases per aclarir-ne el significat:
\addmilestone{at=phase-N.g,direction=dir:distcm,text={Text de l'etiqueta},text options={above}}
on
N = número de fase
g = angle en contra de les agulles del rellotge on para l'extrem de la línia dins rodona de la fase
dir = angle que forma la línia amb la fase
dist = distància en cm del text a la fase = longitud línia entre l'etiqueta i la fase
option: pot ser sobre la fase (above) o sota la fase (below).

Per exemple: \addmilestone{at=phase-4.90,direction=90:1.5cm,text={Producció},text options={above}}

El resultat es pot veure al PDF Línies de temps amb tikz i el codi es pot estudiar al document tex font corresponent.

Hem fet una petita modificació a la llibreria tikzlibrarytimeline.code.tex de manera que per defecte la paraula que apareix no sigui week sino setmana

dimarts, 9 de juny de 2015

Fitxers adjunts dins d'un PDF

Un fitxer de tipus PDF pot contenir, a més del seu propi contingut, fitxers adjunts que viatgen amb ell. Per veure'ls podem triar l'opció Adjuncions del nostre visor de PDFs (Evince a l'exemple):


Com poder adjuntar aquests fitxers quan es crea un document PDF des de LaTeX?

Cal utilitzar el paquet navigator que permet configurar moltes característiques dels PDF, des de les propietats del document als enllaços a llocs web passant per com s'obre el document al visor o adjuntar fitxers, que és que veurem en aquest article.

Un cop carregat el paquet utilitzem el comandament \embeddedfile seguint aquesta sintaxi:
\embeddedfile[descripció del fitxer]{\jobname}{fitxer.tex}
on \jobname és el nom de l'objecte PDF i fitxer.tex és el nom del fitxer a incrustar.

En el  fitxer PDF de mostra que trobareu fent clic aquí hi ha adjunts 2 fitxers que s'hi han incrustat amb els comandaments:

\embeddedfile[Població per continents]{\jobname}{poblacio.csv}
\embeddedfile[Fitxer LaTeX font]{\jobname2}{font.tex}

Proveu a descarregar-los i visualitzar-los.
Ja veieu que aquesta és una manera còmoda de no perdre o enviar els fitxers font quan enviem un PDF. Esperem que us sigui d'utilitat.